Arijana Lekić-Fridrih

Predavač

Biografija

Arijana Lekić-Fridrih rođena je u Zagrebu gdje živi i radi. Završila je studij Filma i videa na Umjetničkoj akademiji u Splitu te studij Filmske i TV režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Od 2002. do 2009. godine radi kao scenaristica dokumentarnog serijala "Direkt" u produkciji Fade In-a i HRT-a. Režirala je dva kratka dokumentarna filma, "Online" i "Parada" te jedan srednjemetražni film "Ispočetka". Trenutno radi na multimedijalnom web projektu "Od5Do95" koji redovito prikazuje i izlaže. Potpisuje režiju i produkciju brojnih televizijskih reklama i spotova, redovito surađuje s marketinškim agencijama na audiovizualnim rješenjima projekata i kampanji te surađuje s UNHCR-om na produkciji video materijala od važnosti za područje djelovanja UNHCR-a.